لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات پوتين در مورد پا فراتر نهادي ايالات متحده از سرحدات خود


ويلاديميير پوتين رئيس جمهور روسيه گفته است ايالات متحده با فراتر نهادن پا از سرحدات خود، امنيت جهاني را معروض به خطر ميسازد.

پوتين امروز شنبه اين مطالب را در جلسه امنيتي سالانه در شهر مونشن جرمني اظهار کرد. او اعمال ايالات متحده را خطرناک خوانده گفت ساير کشور ها بخاطر اين اعمال ، احساس امنيت و مصؤنيت نمي کنند.

رهبرروسيه از جنگ در عراق و افغانستان تذکر نداد اما اين پيشنهادات را که ناتو و يا اتحاديه اروپائي حق دارند در چنين جنگ هاي منطقوي مداخله کنند، رد کرد .

رئيس جمهور روسيه گفت : بکار بُرد مشروع نيروي نظامي تنها از طريق ملل متحد صورت گرفته مي تواند.

رئيس جمهورروسيه در باره موضوع کاسوفو گفت : روسيه از هيچ طرح بين المللي براي تغيير وضع و حالت ولايت سربستان بدون توافق اقليت سربي، سربستان و هم اکثريت البانيائي نژاد آن حمايت نخواهد کرد.

روسيه در شوراي امنيت موسسه ملل داراي حق ويتو است.

XS
SM
MD
LG