لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات بم در ماموريت پوليس در الجزاير شش نفر را کشت.


آژانس خبرگزاري رسمي الجزاير حاکيست که در يک سلسله بم گزاري ها حد اقل شش نفر کشته و چندين تن ديگر زخمي شده اند.

چندين حمله امروز درمناطق بومردس و تيزي اوزو در شرق شهر الجزاير پايتخت کشور ماموريت هاي پوليس را هدف قرار داده بود.

درين دو منطقه، اکثراً بين پوليس و اسلاميست هاي تندرو تصادماتي صورت ميگيرد.

نلويزيون عربي الجزيره گفت گروۀ سلفي براي ارشاد و جنگ مسؤليت حملات را ادعا کرد. اين گروه پيشنهاد صلح را رد کرده و وفاداري خود را به القاعده اعلام نموده است.

ماۀ گذشته اين گروه در يک صفحۀ انترنت اسلامي اعلام کرد که اسم خود را به سازمان القاعده در المغرب اسلامي مبدل ميکند.

دو هفته قبل وزير امنيت الجزاير گفت گروۀ سلفي خطر جدي اي را متوجه نميسازد و تعهد کرد آن گروه را محو نمايد.

XS
SM
MD
LG