لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي شمالي از کورياي جنوبي خواستار شد تا ارسال کمک بشرخواهانه را از سر بگيرد.


کورياي شمالي در آغاز مذاکرات بسويۀ عالي بعد از هفت ماه تعليق، از کورياي جنوبي خواستار شده تا پروژه ها بشرخواهانۀ خود را از سر بگيرد.

جلسۀ امروزي پيونگ يانگ صرف چند هفته بعد ازان داير شد که کورياي شمالي در مذاکرات شش جانبه در بيجنگ موافقه کرد در بدل مواد نفتي و اقدامات در راۀ عادي ساختن روابط، پروگرام ذروي خود را متوقف سازد.

کوان هو وونگ، رئيس هيئت کورياي شمالي در آغاز جلسۀ امروزي پيشنهاد کرد که دو جانب پروژه هاي بشرخواهانه را از سربگيرند. او اين پروژه ها را مشخص نساخت ولي متخصصين ميگويند کوان شايد به ارسال مواد غذائي و کود کيمياوي توسط کورياي جنوبي اشاره ميکرد.

کورياي جنوبي بنوبۀ خود از پيونگ يانگ تقاضا نمود تا موافقۀ خلع سلاح را بزودي تطبيق کند. وسايل نشراتي کورياي جنوبي گزارش ميدهند که لي جي جون، وزير وحدت مجدد آن کشور از کورياي شمالي تقاضا نمود تا پروژه هاي بشرخواهانه را بشمول وحدت مجدد خانواده هايي که از جنگ اوائل دهۀ ۱۹۵۰ باينطرف جدا شده اند، از سر گيرد.

XS
SM
MD
LG