لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد هشدار ميدهد که ممکن است توليدات ترياک افغانستان در سال ۲۰۰۷ بلند برود.


ملل متحد ميگويد کشت کوکنار، براي توليد ترياک در افغانستان شايد امسال براي دومين سال بلند برود.

ادارۀ مواد مخدر و جرايم ملل متحد گفت کشت کوکنار در چندين ولايت جنوبي، شرقي و غربي افغانستان، بشمول ولايت هلمند افزايش يافته است. گزارش حاکيست که کشت کوکنار در ولايات شمالي کاهش يافت ولي نه باندازه اي که افزايش در ساير مناطق را جبران کند.

در گزارش شرايط خراب امنيتي به ازدياد در قاچاق ترياک ارتباط داده شده است.

در گزارش براي کشت کوکنار توسط دهاقين چندين دليل ارائه گرديده است بشمول بيکاري، بلندي قيم مواد مخدر غير قانوني و فشار قاچاق بران و شورشيان براي کشت آن.

گزارش خواستار مشوق ها براي دهاقين جهت کشت ساير محصولات و همچنان سرکوبي کشت کوکنار در همۀ ولايت گرديده است.

گزارش حاکيست که توليدات ترياک جريان هيروئين را در اروپا، روسيه و شرق ميانه بيشتر ساخته است.

افغانستان بزرگترين توليد کننده و قاچاق کنندۀ هيروئين جهان است. در سال ۲۰۰۶ توليدات ۵۹ فيصد افزايش يافت.

XS
SM
MD
LG