لینک های دسترسی

Breaking News

بش و رئيس ناتو خشونت هاي روز افزون در افغانستان را مورد بحث قرار ميدهند


رئيس جمهور بش از همه کشور هاي ذيدخل در ماموريت ناتو در افغانستان خواسته تا در خطرات جنگ در افغانستان سهيم شود.

اقاي بش اين تبصره ها را روز دوشنبه بعد از مذاکرات با ياپ دي هوپ سکفر،سر منشي ناتو روي افزايش خشونت ها در افغانستان بعمل اورد. آنها روز دوشنبه در مزرعۀ رئيس جمهور در کرافرد ايالت تکساس در حالي ملاقات نمودند که بعضي اعضاي ناتو بر عمق حمايت شان براي ماموريت نظامي در افغانستان تجديد نظر ميکنند.

دي هوپ سکفر، گفت که افغانستان هنوزهم يکي از جبهات مقدم در مبارزه عليه دهشت افگني است. وي گفت عقيده قوي دارد که اين جبهه مقدم نبايد به انچه او انرا يک جبهه شکست خواند، مبدل شود که در انصورت عواقب ان وخيم خواهد بود.

تلفات روز افزون افراد غير نظامي در افغانستان حمايت عامه را از ايا لات متحده امريکا و عساکر ناتو و همچنان حکومت حامدکرزي رئيس جمهور را بمخاطره مي اندازد.

سر منشي ناتو اذعان نمود که تلفات اهالي در اثر حملات هوائي امريکا و متحديدن بوقوع پيوسته است،اما او گفت که عساکر انچه در توان دارند کوشش ميکنند از چنين تلفات جلو گيري نمايند.

XS
SM
MD
LG