لینک های دسترسی

Breaking News

"تعداد مريضاني که به مرض (الزايمر) که يک مريضي روحي و عصبي است تا سال ۲۰۵۰ چهار چند خواهد شد


قرار گزارش پژوهشگران در مکتب صحت عامۀ جان هاپکنز در بالتيمور، مريلند، تعداد مريضاني که به مرض (الزايمر) که يک مريضي روحي و عصبي ميباشد، تا سال ۲۰۵۰ به چهار چند خواهد رسيد.

گزارش حاکي است که ۱۰۶ مليون نفر در سراسر جهان تا آن زمان به اين مرض مصاب خواهند گرديد.

آنان اين وضعيت را (اپيدميک جهاني) خوانده و ميگويند ۴۳ در صد مريضان مصاب به (الزايمر) تا سال ۲۰۵۰، ضرورت به معالجه به سطح بلند را ميداشته باشند.

اين مطالعه نشان ميدهد که شيوع مرض (الزايمر) بيشتر در قارۀ آسيا خواهد بود، جائيکه در حال حاضر نصف مريضان مصاب به اين مرض زندگي مينمايند.

اين آمار ها و گزارشات و تجارب مشاهده نمودن عزيزان به درگيري با اين مرض، بسياري از مردم را وادار ساخته است تا هر آنچه در توان دارند در راه جلوگيري به الزايمر بکار برند.

در برنامۀ امشب راه و رسم زندگي گزارشي را که (کارول پيرسن) خبرنگار صداي امريکا در اين مورد تهيه نموده است، خدمت تان تقديم مينمائيم.

پژوهشگران در پوهنتون کاليفورنيا ميگويند مغز انسان آثار و شواهد پير شدن را در اوايل سنين بيست سالگي نشان ميدهد.

قرار تخمين ها فقط يک بر سه قسمت از مغز که حاوي حافظه دراز مدت ميباشد در بدو پيدايش پروگرام ميشود.

اين مثال نشان ميدهد که چگونه آسيب ها به سلول مغزي، منجر به از دست دادن حافظه ميگردد.

پژوهشگران ميگويند عواملي که به سلول هاي مغز دستور ميدهد، تحت کنترول خود انسان ميباشد، مانند شيوۀ زندگاني و صحت شخصي.

بعضي امريکايي ها وقتي اين معلومات را مي شنوند، شديداً سعي ميورزند تا عوامل صحي براي مغز خود را افزايش دهند.

در اين ورزشگاه مغز، اين اشخاص، يک نوع ورزش روحي را از طريق کامپيوتردريافت ميدارند که مغز را چون يک عضله به فعاليت مي اندازد.

( نانسي ليڤت) چون بسياري از امريکايي هاي که والدين و يا ديگر اعضاي فاميل شان به مرض الزايمر مصاب ميباشد، ميگويد: «من از اين، بيشتر از تصادف ترافيکي با موتر و يا چيزي هولناک تر از آن، ميترسم.» به همين علت وي در صنف حافظه که داکتر (گري سمال) در يونيورستي کاليفورنيا در لاس آنجلس درس ميدهد، نام نويسي نمود.

داکتر (سمال ) ميگويد: «اگر شما تخنيک هاي خاص حافظه را ياد بگيريد، حافظۀ تان بهبود مي يابد، نه تنها در فرصت بيسار کم و کوتاه، بلکه شما ميتوانيد اين اثر را حتي تا پنج سال ديگر هم احساس نمايد.»

ديگر متخصصين سالخوردگي ميگويند شما احتياجي برفتن به ورزشگاه مغز و يا وسايل تخنيکي که به بافت هاي عصب برق ميرساند را نداريد.

داکتر (ديويد لوينستاين) در مورد ميگويد: «هيچ سند و مدرک علمي که نشان دهد اين پروگرام ها از ديگر راه هاي متناوبي چون (اناگرام) و يا (حل جدول ها) بهتر است، وجود ندارد.»

بسياري از مردم چون از اين مرض هراس دارند در صنوف تمرينات مغزي خود را شامل ميسازند.

نانسي ميگويد: «من تلاش دارم تا زندگي خود را نجات دهم، آنرا طولاني تر و بهتر بسازم.» داکتر (لوينستاين) ميگويد مريضان الزايمر قادر اند مهارت هاي را که براي شان مفهوم دارد فراگيرند و اين مهارت ميتواند تا آخر براي شان باقي ماند.

اين ياد گيري هاي دوباره شامل نام اشياي عام و مشترک ميباشد. البته اين عمل باعث متوقف نمودن مرض نميشود ولي ميتواند مريض الزايمر را قادر به زندگي نمودن طولاني تر نمايد.

XS
SM
MD
LG