لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور افغانستان در ماۀ آگست در کمپ ديويد با بش ملاقات ميکند.


قصر سفيد ميگويد جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ماۀ آينده با همقطار افغان خود ملاقات ميکند تا روي امنيت در افغانستان و جنگ تحت رهبري ايالات متحده مذاکره کند.

قرار است آقاي بش و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين مذاکرات را بروزهاي ۵ و ۶ آگست در کمپ ديويد، تفرجگاۀ رياست جمهوري در ايالت ميري لند براه اندازند.

يک بيانيۀ قصر سفيد حاکيست که رؤساي جمهور افغانستان و ايالات متحده مساعي دراز مدت جهت تقويۀ ديموکراسي، رفاه و امنيت را در افغانستان مورد ارزيابي قرار خواهند داد.

همچنان توقع ميرود آنها طرق مبارزه عليۀ حملۀ تندروان، فساد اداري و قاچاق شگوفان مواد مخدر و همچنان تدابير تقويۀ اقتصاد افغانستان را مطرح کنند.

قواي ائتلاف ايالات متحده در افغانستان با شورش تجديد شدۀ طالبان در مناطق آشوب زدۀ جنوب کشور داخل جنگ است که باعث مرگ هزاران نفر گرديده است.

حملات متقابل قواي تحت رهبري ايالات متحده و ناتو بمرگ يک عده از اهالي منجر گرديده است.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان عکس العمل شديد نشان داده عساکر خارجي را به استفادۀ بيش از قوه متهم کرده است.

قوماندان هاي ايالات متحده و ناتو تعهد کرده اند که بر طرزالعمل نظامي شان مرور نمايند ولي آنها همچنان تندروان طالب را متهم ميکنند که از اهالي منحيث سپر انساني استفاده ميکنند.

XS
SM
MD
LG