لینک های دسترسی

Breaking News

آخرين پادشاۀ افغانستان بخاک سپرده شد


اعضاي خانوادۀ سلطنتي سابق و شخصيت هاي جهاني امروز براي مراسم تشييع جنازۀ محمد ظاهرشاه، آخرين پادشاۀ افغانستان جمع شده اند.

حامد کرزي، رئيس جمهور ميزبان شخصيت هائي بود که شامل شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان و ديويد ملي بد، وزير خارجۀ برتانيه است.

مهمانان در قصر رياست جمهوري از مقابل تابوت پادشاۀ سابق عبور کردند. جسد پادشاۀ سابق، بعد از مراسم تشييع جنازه در قصر رياست جمهوري در تپۀ مرنجان در بين قبور پدر و خانمش بخاک سپرده خواهد شد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ديروز اندکي بعد از وفات پادشاۀ سابق بعمر ۹۲ سالگي بعد از مريضي طولاني، سه روز سوگواري را اعلام کرد.

ظاهرشاه به باباي ملت ملقب بود و يکي از قوت هاي ثبات بخش افغانستان پنداشته ميشد. او براي ۴۰ سال سلطنت کرد و در سال ۱۹۷۳ توسط پسر کاکايش برانداخته شد.

XS
SM
MD
LG