لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان و افغانستان براي تشکيل يک جرگه تاريخي آمادگي ميگيرند


پاکستان و افغانستان براي تشکيل يک جرگه تاريخي آمادگي ميگيرند.

در مذاکرات چهارروزه روي عوامل افزايش تشدد منطقوي و بدتر شدن مناسبات سرحدي بين دوکشور بحث صورت ميگيرد.

بنجامن سند خبرنگار صداي امريکا از کابل چنين گزارش ميدهد که مذاکرات هنگامي با مانع عمده اي روبروشد که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان از اشتراک در افتتاح جرگه بروز پنجشنبه خود داري نمود.

صد ها نماينده ازهر دو کشور امروز چهارشنبه در کابل پايتخت افغانستان جمع شده اند. دليل تدوير اين جرگه افزايش تشدد هاي تندروان تشکيل گرديده است.

شورشهاي شش ساله طالبان در حال حاضر خونين ترين تشدد ها را تشکيل ميدهد. بيش از شش هزار نفر در جريان ۱۸ ماه گذشته کشته شده اند.

حملات انتحاري پاکستان را نيز به لرزه در آورده است که در جريان سه هفته اي اخير ۳۰۰ تن دران کشور کشته شده اند.

هردو جانب افغانستان و پاکستان يکديگر را به بي ثباتي روز افزون متهم مينمايند و مناسبات سرحدي در پائين ترين سطح آن در طول تاريخ قرار دارد.

در کابل، مانند اسلام آباد ، يک تعداد بسيار کم از مردم ازين جرگه توقع کاميابي ديپلوماتيک را دارند.

اما زلمي رسول مشاور امنيت ملي افغانستان ميگويد که وي خوشبين است که جلسه ارزشي را در بر خواهد داشت.

او ميگويد «ما از جانب افغانستان ، اميدوار هستيم که جرگه يک نقطه آغاز براي تفاهم بين مردم افغانستان و مردم پاکستان باشد و در جنگ با دهشت افگني، تا زمانيکه ما يکجا کار نکنيم، پيروز نخواهيم شد.»

مامورين ايالات متحده ميگويند، آنها اميدوارند که اين جرگه تشنج را کاهش داده و امنيت را بين هردو کشوري بهبود بخشد که در جنگ برهبري ايالات متحده عليه دهشت افگني از جمله متحدين امريکا هستند.

تشکيل اين جرگۀ امن سال گذشته در واشنگتن طرح ريزي شد. بيش از ۷۰۰ نماينده به شمول سياستمداران ، رهبران مذهبي و موسفيدان قبائلي درين جرگه اشتراک خواهند کرد اما متخصصين ميگويند که اکثر شخصيت هاي با نفوذ درين جرگه اشتراک نميکنند.

طالبان محلي درين جرگه دعوت نشده اند و حاميان قبائلي شان از پاکستان گفته اند که با اين جرگه مقاطعه مينمايند.

در اسلام اباد بروز سه شنبه ، دگرمن جاويد اقبال چيما نطاق وزارت داخله انکشور از نمايندگان قبائلي خواست تا در مورد اين تصميم شان تجديد نظر کنند.

او گفت «هنوز وقت موجود است، و من اميدوار هستم انها درين جرگه اشتراک کنند. فکر ميکنم که وقت ان فرارسيده تا بالاتر از منافع شخصي و بالا تر از منافع سياسي خود بيانديشيم«.

شوکت عزيز صدراعظم پاکستان، عوض پرويز مشرف رئيس جمهور انکشور با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بروز پنجشنبه در جلسه اشتراک ميکند.

مقامات ايالات متحده و افغانستان اسلام آباد را به ناديده گرفتن پايگاه هاي طالبان در مناطق قبائلي پاکستان متهم مينمايند.

پاکستان اين اتهامات را رد ميکند و اخيرا عمليات نظامي ايرا افزايش بخشيده است که کمپ هاي مظنونين طالب را هدف قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG