لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان ميگويند انتظار دارند گروگانهاي کورياي شمالي رها سازند


مذاکره کنندگان طالبان ميگويند انتظار دارند ۲۱ تن از گروگانهاي کورياي شمالي را، با گذشت بيش از سه هفته از هنگا ميکه اختطاف شدند، رها سازند منتها در صورتيکه تقاضا هاي شان برآورده شود.

دور دوم مذاکرات براي رهائي آن ۲۱ کوريائي، امروز شنبه در شهر غزني بعد از ساعت ها مذاکره بروز شنبه از سر گرفته شد.

گروگان گيرندگان کوريائي هاي کورياي جنوبي بکرات تهديد کرده اند که تعداد بيشتر آنها را خواهند کشت، مگر اينکه حکومت افغانستان و قواي نظامي ايالات متحده طالبان زنداني شده را رها سازند.

معهذا حکومت افغانستان تقاضا هاي شانرا نه پذيرفته است.

آژانس خبري رويترز حکومت کورياي جنوبي در سيول گفته است که رهائي گروگانها بزودي صورت نخواهد گرفت.

۲۳ تن از اهالي کورياي جنوبي به تاريخ ۱۹ ماه جولائي حين مسافرت از طريق ولايت غزني افغانستان اختطاف شدند. ربايندگان شان از آن تاريخ ببعد دو تن از مردان آن گروه را کشته اند.

XS
SM
MD
LG