لینک های دسترسی

گروۀ طالبان دو تن از ۲۱ گروگان کوريائي را آزاد کرد


دو گروگان زن کورياي جنوبي را که طالبان اختطاف کرده اند، آزاد شدند.

اين دو خانم به مقامات کميتۀ بين المللي صليب سرخ که بين کورياي جنوبي و تندروان طالب ميانجي گري ميکردند، تسليم داده شدند.

نمايندگان طالبان وعده داه بودند که دو تن از ۲۱ گروگان کورياي جنوبي را منحيث يک حرکت حسن نيت آزاد ميکنند.

مقامات کورياي جنوبي از هفتۀ گذشته باينطرف بکمک کميتۀ بين المللي صليب سرخ در ولايت غزني مذاکره ميکنند.

شورشيان ۲۳ شهروند کورياي جنوبي را بتاريخ ۱۹ جولاي وقتي اختطاف کردند که براي اجراي يک ماموريت بشرخواهانه توسط بس از ولايت غزني ميگذشتند.

دو تن از اسرا کشته شده اند و تندروان تهديد کرده اند که يک عدۀ ديگر را نيز خواهند کشت مگر اينکه حکومت افغانستان بتقاضاي آنها تن در داده و زندانيان طالب را آزاد کند.

XS
SM
MD
LG