لینک های دسترسی

سه صاحب منصب پوليس آلمان از اثر انفجار بم کنار جاده در نزديک کابل کشته شد


انفجار يک بم کنار جاده در نزديک کابل سه صاحب منصب پوليس آلمان را هلاک ساخت.

يک صاحب منصب ديگر پوليس آلمان درين واقعه مجروح شده است. طالبان مسؤليت حمله را متقبل شده است.

اين افراد مامور محافظت سفير آلمان در افغانستان بودند. در حال حاضر در حدود سه هزار عسکر آلماني در داخل واحدهاي ناتو در افغانستان خدمت ميکنند.

مجموعاً ۵۰ هزار عسکر ناتو و ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان با جنبش طالبان داخل جنگ بوده و در پروژه هاي بازسازي افغانستان کمک ميکنند.

XS
SM
MD
LG