لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس افغانستان يک خانم آلماني را که اختطاف شده بود، نجات داد


مقامات حکومت افغانستان ميگويند پوليس يک خانم آلماني را که توسط افراد مسلح از يک رستوران کابل اختطاف شده و گروگان گرفته شده بود، نجات داده است.

مقامات وزارت داخله ميگويند پوليس امروز طي حمله اي در کابل در نزديکي محلي که اين خانم بروز يکشنبه اختطاف شده بود، او را نجات داده و اختطاف کنندگان را دستگير نمود.

در برلين، مقامات وزارت خارجه تائيد کردند که کارمند امور بشري که اختطاف شده بود، بدون آسيبي بسفارت آلمان در کابل مواصلت نمود.

عمليات امروزي نجات چند ساعت بعد ازان صورت گرفت که ويديوي اين خانم توسط يک استيشن تلويزيون محلي بنمايش گذاشته شد.

اين خانم در ويديو خود را کرستينا ماير معرفي کرده گفت که به او آسيبي نرسيده است.

مقامات افغاني گفته اند که بعقيدۀ آنها اختطاف کنندگان تندروان طالب نه بلکه اعضاي يک دستۀ جنايت کاران هستند.

ماير عضو يک سازمان کوچک کمک دهنده بنام اورا انترنشنل است که در تقريباً ۳۰ کشور عمليات ميکند.

در ويديوئي که او ظاهر شد، افراد ناشناس تقاضا نمودند که افراد بيگناهي که طبق ادعا حکومت افغانستان زنداني کرده بايد آزاد شوند.

مقامات در کابل اين تقاضا را رد نمودند. در يک انکشاف ديگر، تندروان، چهار انجنير افغان را از يک ساحۀ ساختمان يک پل در ولايت قندهار اختطاف کردند.

مقامات افغاني همچنان کوشش ميکنند روي آزادي ۱۹ شهروند کورياي جنوبي و يک انجنير آلماني که ماۀ گذشته طي دو واقعۀ جداگانه اختطاف شده بودند، مذاکره کنند.

XS
SM
MD
LG