لینک های دسترسی

Breaking News

لاس انجلس تايمز: تهران همسايگان و دشمنان خود را عليه همديگر به بازي گرفته است


روزنامه لاس لانجلس تايمز در گذارشي که آنرا «تهران بنظر ميرسد همسايگان و دشمنان خود را عليه همديگر شان به بازي گرفته است» عنوان داده گفته است، «ايران تا اين اواخر از افغانهاي مهاجر در خاک خود در کار هائي بهره گيري ميکرد که کمتر ايراني حاضر بود آنرا در برابر ۱۱دالر در روز انجام بدهد.

ايران اين روش را در برابر افغانها در فاصله زماني تمامي جنگها در افغانستان و فرار جمعاً دو ميليون مهاجر افغان به خاک خود داشته است، معهذا از ماه اپريل سال جاري بدين سو دولت ايران بيش از ۱۶۰ هزار افغان را حلقه کرده و آنها را به خاک شان فرستاده است.

دولت ايران در نظر دارد تا يک ميليون افغان مهاجر را به د ليل آنچه که کاهش از مهاجرين عير قانوني در ايران مي خواند، از خاک خود اخراج ميکند تا مشاغل تازه اي را براي ايراني ها ايجاد نمايد، در حاليکه حکومت افغانستان گفته است که اخراج سيل آساي مهاجرين از ايران مي تواند ثبات ضعيف افغانستان را دچار خطر سازد.

ايالات متحده و سايرين نيز اين اقدام ايران را يک علامت ناراحت کننده از شيطنت کاري ايران در منطقه ميداند. روزنامه ميگويد که يکي از اصل و واقعيت هاي مسلم ديپلوماسي متراکم شرق ميانه، خصومت پايدار ايران شيعه مذهب در برابر طالبان است که يک جنبش افراطي سني مذهب بوده و در افتادن آن از قدرت در سال ۲۰۰۱ در هيچ جاه به پيمانه خرسندي تهران از آن استقبال نشده است.

معهذا روزنامه لاس انجلس تايمز ميگويد فشار بين المللي فزاينده که آماج آن پروگرام زروي ايران است بنظر مي رسد ايران را به در پيش گيري يک ديپلوماسي بيشتر بغرنج در افغانستان وادارساخته است.

لاس آنجلس تايمز با نقل قول از تحليل گران امور ايران در تهران ميگويد که تهران هنوز از حکومت حامد کرزي حمايت دارد ، اما جمهوري اسلامي همچنان مخالف ثابت کردن خود در يک منازعه اي نيست که واشنگتن فکر مي کرد تمام شده است!

روزنامه ازقول « ابوالفضل اموي» يک تن تحليل گر سياسي« جريده ديپلوماتيک همشهري » که از نزديک نظريات تندروان اسلامي ايران را منعکس مي سازد، گفته است، «براي ايران بهتر است ايالات متحده در افغانستان با طالبان درگير باشد، زيرا به مجرد آنکه ايالات متحده ديگر در افغانستان مشکلي نداشته باشد به يک ساحه ديگر در شرق ميانه رو ميکند و ميتواند به ايران آيد و بگويد که در همسايگي آن قرار دارد و اگر ايران فعاليت هاي غني سازي زروي خود را فسخ نکند بر آن حمله خواهد کرد.»

لاس انجلس تايمز بعد ميگويد: ايران يک پيکار تبلغاتي نماياني را عليه ايالات متحده در غرب در عراق و در دولت هاي سني مذهب شرق ميانه پيش ميبرد و اما درعين زمان در تحت رادار و بشکل کمتر نمايان سعي ميکند راه حل هاي خود را در شرق، در افغانستان ، باز نگهدارد.

روزنامه لاس انجلس تايمز ميگويد: تحليل گران اظهار ميدارند که تهران با مانور هاي اخير خود بنظر ميرسد ميگويد که «در تنگناه قرار دادن ما باعث ايجاد نتايج تاسف آور و غير قابل پيش بيني براي ايالات متحده درعراق ، در لبنان در اراضي فلسطيني ها و همچنان در افغانستان خواهد شد.»

XS
SM
MD
LG