لینک های دسترسی

يک توفان قوي سواحل شرقي مکسيکو را متضرر ساخت


توفان بحري موسوم به «دين» همراه با بادهاي سريع و باران هاي شديد بحملات خود بر کشورهاي بليز و مکسيکو ادامه ميدهد.

دين که قوي ترين توفان از سال ۱۹۸۸ باينطرف است، امروز به خشکه داخل شد. سرعت باد به ۲۶۰ کيلومتر في ساعت تقرب ميکرد که اين توفان را به توفان درجه پنج که قوي ترين توفان هاست، رسانيد.

اکنون که توفان بخشکه داخل شده از شدت آن کاسته است و يک توفان درجه سه با بادها بسرعت ۲۰۵ کيلومتر في ساعت ميباشد.

مرکز توفان بحري ايالات متحده ميگويد قرار است اين توفان امروز بعد از ظهر به خليج کمپيشي رسيده و تقويه گردد.

اين توفان از جنوب تفرجگاه هاي محبوب کن کون و کوزوميل مکسيکو گذشت و در نتيجه آن دو تفرجگاه از خطرات آن در امان ماند.

مقامات در مکسيکو و بليز در آمادگي براي اين توفان، شهرهاي کوچک را در نزديک سرحدات مشترک شان تخليه نمودند.

XS
SM
MD
LG