لینک های دسترسی

در يک انفجار بم در جنوب افغانستان سه تن از محافظين امنيت افغان کشته شده اند


مقامات در جنوب افغانستان ميگويند دريک حادثه انفجار بم درکنار جاده سه تن از محافظين امنيت افغان کشته شده اند.

در اين انفجار که امروز شنبه در ولايت جنوبي قندهار دست داد، دست کم دوتن از محافظين زخمي شده اند.

در يک واقعه ديگر مامورين افغان ميگويند ۶ تن بشمول دو تن از خارجي ها امروز زماني زخمي شدند که که يک موتر حامل بم در نزديکي يکي از موتر ها منفجر شد که از شهر کابل عبور ميکردند.

مليت خارجي هاي زخمي شده روشن نشده و تا کنون کسي ادعاي مسئوليت نکرده است. بروز جمعه قواي اهتلاف برهبري ايالات متحده در افغانستان گفت طي يک يورش در ولايت شرقي ننگرهار، عساکر يک تندرو را هلاک و يازده تن را بازاشت کرده اند.

در عين حال وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد در مورد حادثه کشته شدن سه عسکر برتانوي در اثر اشتباه قواي دوست در جنوب افغانستان در هفته جاري که در آن همچنان دو تن ديگر عساکر برتانوي زخمي شدند، تحقيق خواهد کرد.

وزارت دفاع بريتانيا ميگويد عساکر برتانوي در يک حمله هوائي قواي ايالات متحده که در يک نبرد عساکر با شورشيان طالب در ولايت هلمند از عساکر برتانوي حمايت مي کرد، کشته شده اند.

وزارت دفاع بريتانيا ميگويد که اين حادثه در اواخر روز پنجشنبه بعد از آ رخداد که حين جنگ عليه طالبان از عساکر برتانو استمداد بعمل آمد.

کرت اولکر معاون وزارت خارجه ايالات متحده در امور اروپائي و اروپاي آسيائي ميگويد واشنگتن بر اين واقعه اسنفناک با متحدين برتانوي خود تحقيقات کامل خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG