لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگي رئيس جمهور پاکستان براي استعفي از مقام نظامي


بينظير بوتو صدراعظم سابق و تبعيد شدۀ پاکستان ميگويد پرويز مشرف رئيس جمهور موافقه نموده که از رهبري اردوي اين کشور بحيث جزئي از موافقتنامۀ پيشنهادي اشتراک قدرت، استعفي بدهد.

در گزارشي که امروز در روزنامۀ ديلي تلگراف در لندن نشر شده خانم بهوتو گفت مسالۀ نظامي حل شده است.

يک مامور ارشد پاکستاني ميگويد، موافقۀ تقسيم قدرت بين رئيس جمهور پرويز مشرف و بينظير بهوتو صدْراعظم سابق آن کشور تقريبَاًبه مرحلۀ نهايي رسيده است.

شيخ رشيد احمد وزير خطوط آهن پاکستان امروز چهارشنبه گفت هردو جانب بيک موافقۀ رسيده اند اما تفصيل بيشتر ارائه نکرد.

خانم بهوتو از جنرال مشرف تقاضا کرده تا بحيث يک شرط اين معامله ،از عهده اش بحيث رهبر نظامي استعفي دهد و يک رئيس جمهورملکي باشد.

در يک انکشاف ديگر محکمۀ عالي پاکستان موافقه کرد تا اعتراض بر قانوني بودن نقش دوگانۀ جنرال مشرف را بحيث رئيس جمهور و رهبر نظامي پاکستان، استماع نمايد.

اين شکايت توسط قاضي حسين احمد رهبر حزب جماعت اسلامي پاکستان اقامه شده است.

او ميگويد،حکمروايي جنرال مشرف از زمان احراز قدرت طي کودتاي سال ۱۹۹۹ غيرقانوني بوده است.

جنرال مشرف در ماه سپتمبر يا اکتوبر در صدد انتخاب مجددش در پارلمان ميباشد.

XS
SM
MD
LG