لینک های دسترسی

Breaking News

ناظرين امور ذروي: همکاري ايران يک گام چشمگير


اداره نظارت امور ذروي ملل متحد ميگويد که همکاري ايران روي پروگرام ذروي انکشور بقول اين اداره «يک گام قابل توجه بجلو» ميباشد.

اداره بين المللي امور ذروي اين تبصره را در يک گزارش تحريري به آژانسهاي خبري ارائه نموده و همچنان گفته است که پروگرام غني سازي يورانيوم ايران بطي تر از انچه توقع ميرفت ادامه دارد.

اين اداره که مرکز ان در شهر ويانا است ميگويد بمجرديکه پروگرام ذروي گذشته ايران روشن گردد، ايران به ادامه اعتماد بخود در مورد وسعت و نوع پروگرام هاي ذروي اش در حال حاضر و براي آينده ضرورت دارد.

بقرار گزارش، ايران سوالهاي را با اداره بين المللي نيروي ذروي در مورد آزمايشات با پلاتونيوم که متواند از ان اسلحه ذروي توليد شود حل کرده است.

و همچنان محمد البرادع رئيس اداره بين المللي نيروي ذروي گزارش اخير خود را در مورد ايران به بورد اداره بين المللي نيروي ذروي توزيع کرده و ان اداره ميگويد اين اسناد ذکر شده انکشافات را از اخرين گزارش البرادع در ماه مي در بر ميگيرد که اعضاي بورد روي ان در جلسه اي تصميم خواهند گرفت که بتاريخ دهم ماه سپتمبر در ويانا دائر ميشود.

XS
SM
MD
LG