لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران ايپک براي از سر گرفتن مذاکرات جهاني تجارت فشار وارد خواهند کرد.


مسودۀ بيانيه اي که براي جلسۀ ايپک يعني انجمن همکاري آسيا و کشورهاي حوزۀ بحرالکاهل ترتيب شده حاکيست که رهبران آن گروه فشار وارد خواهند کرد که در سال جاري مذاکرات تجارت جهاني وارد مرحلۀ نهائي گردد. قرار است جلسۀ سران ايپک در هفتۀ جاري در آستراليا داير گردد.

رهبران ۲۱ کشور شامل ايپک درين بيانيه پيشنهاد ميکنند که پيشرفت در دور دوحۀ مذاکرات سازمان تجارت جهاني، نسبت بهيچ وقت ديگر عاجل نبوده است.

مذاکرات سازمان تجارت جهاني روي پيشنهادات جهت حل اختلافات در بين ۱۵۱ عضو آن سازمان امروز آغاز مييابد.

اين مذاکرات که در سال ۲۰۰۱ آغاز يافت، سال گذشته بخاطر اختلافات مفکوروي بين کشورهاي نادار و غني روي چگونگي کاهش بهتر موانع تجارتي به محصولات زراعتي، صنعتي و خدمات، به بن بست مواجه شده بود.

بيست و يک اقتصاد ايپک، بشمول ايالات متحده و چين مناصفۀ اقتصاد جهان را تشکيل ميدهد.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در جملۀ رهبران شامل اين کنفرانس سران در آستراليا خواهد بود.

XS
SM
MD
LG