لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس جرمني بعد از تهديد امنيت را افزايش داده است


در جرمني بعد از آنکه مقامات در آنجا از تهديد يک بم گذاري توسط يک ناشناس گزارش دادند پليس جرمني تدابير امنيتي را در يک پايگاه هوايي ايالات متحده افزايش بخشيد.

پليس امروز سه شنبه گفت شام دوشنبه يک مرد که با لهجۀ روسي يا ترکي بلسان جرمني صحبت ميکرد به پايگاه هوايي ايالات متحده در شمال ترير تلفن کرده است.

اين مرد باساس گزارش، حمله به آن پايگاه را همراه باحد اقل چهار همکارش تهديد ميکرد او همچنان او بم ها نيز ياد کرده است.

يک بيانيۀ پليس جرمني حاکيست که قواي نظامي ايالات متحده مقامات جرمني را در جريان ايت تهديد قرار دادند و آنها فوراً تدابير محافظتي را روي دست گرفتند.

پليس ميگويد اين تلفن شايد تقلبي باشد اما آنها در صدد تشخيص هويت تلفن کننده هستند.

XS
SM
MD
LG