لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح بر يک بس در جنوب پاکستان گلوله باري کرده شش تن را هلاک ساختند


پليس پاکستان ميگويد افراد مسلح ناشناس بريک بس در شهر جنوبي پاکستان گلوله باري کرده شش تن را هلاک و چندين تن ديگر را زخمي ساخته اند.

اردوي پاکستان ميگويد در يک نبرد در يک منطقه قبايلي هم سرحد با افغانستان تا ۳۰ تن از شورشيان کشته شده اند.

يک مامور ارشد پليس پاکستان ميگويد مهاحمين که سوار بر موتر سايکل بودند در نزديکي محوطه پوهنتون عمده شهر شروع به تير اندازي کردند.

انگيزه اين تيراندازي تا کنون روشن نشده است. در ساير جاه ها اردوي پاکستان گفت در جريان يک نبرد در يک منطقه قبيايلي هم سرحد با افغانسنان تا ۳۰ تن کشته شده اند.

تورن جنرال وحيد ارشاد سخنگوي نظامي پاکستان ميگويد اين جنگ در وزيرستان جنوبي در شب هنگام بعد از آن درگرفت که چريک ها بر يک موضع تفتيش و معاينه اردو حمله بردند.

او اظهار نمود که هيليکوپتر هاي گن شپ به قواي پاکستاني کمک کردند. بروز چهارشنبه عساکر پاکستاني که ذريعه هيلي کوپتر ها کمک مي شدند ، بر مخفي گاه هاي چريک ها در وزيرستان شمالي حمله کردند.

گفته شده که حدود ۴۰ تن در يک جنگ کشته شدند. همچنان بروز چهار شنبه در شمال غرب پاکستان مقامات پاکستاني گفتند چريک هاي طرفدار طالبان بريک پوسته شببه نظاميان حمله کردند و ۱۲ تن از افراد امنيتي را در نزديکي شهر بنو در سرحد ولايت شمال غربي اختطاف نمودند.

مقامات پاکستاني هنوز سعي دارند بر رهائي بيش از ۲۰۰ تن از عساکر ي مذاکره کنند که توسط جريک ها در ماه قبل درمنطقه دستگير شدند.

XS
SM
MD
LG