لینک های دسترسی

Breaking News

قواي ائتلاف در ولايت جنوبي هلمند بيک حمله تازه مبادرت ورزيده اند


قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده براي از بين بردن طالبان از مواضع مستحکم شان در ولايت جنوبي هلمند افغانستان بيک حمله تازه مبادرت ورزيده اند.

مامورين ناتو ميگويند ۲۵۰۰ تن از عساکر افغان و ناتو در اين عمليات که در منطقه دره علياي گرشک ولايت هلمند شروع شده است، شرکت دارند.

ناتو ميگويد عساکر بر روي درياي هلمند يک پل را احداث کرده و يک پايگاه عملياتي را در محل تاسيس کردند.

اتحاديه ناتو ميگويد هدف از حمله جاري ، ايجاد يک محيط زيست امن براي مقامات افغان است تا بتوانند پروژه هاي اعمار مجدد و انکشاف را وارد هلمند سازند.

اين منطقه خشونت بار در جنوب افغانستان بيش از نصف ترياک را فراهم ميسازد. تجارت غير قانوني اين ماده مخدر در تمويل شورشيان طالب کمک ميکند.

از طرف ديگر امروز چهارشنبه تندروان طالبان سه تن از محافظين امنيتي افغان را که مصروف نگهباني يک پروژه ساختماني در ولايت جنوب شرقي زابل بودند بقتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG