لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه ميگويد حدود يک هزار عسکرش از عراق خارج ميشوند


گوردن براون صدراعظم برتانيه ميگويد، او معتقد است که عساکر عراقي ميتوانند مسئوليتهاي امنيتي در ولايت جنوبي بصره را تا دو ماه آينده بدست گيرند.

آقاي براون که در جريان سفرش امروز سه شنبه در بغداد صحبت ميکرد گفت او معتقد است که يک هزار عسکر برتاينه خواهد توانست تا ختم سال جاري از عراق خارج گردد که بدين صورت چهار هزار و ۵۰۰ تن آنها در آن کشور باقي خواهند ماند.

آقاي براون بعد از ملاقاتي با نوري المالکي صْراعظم عراق صحبت ميکرد که او هم تائيد کرد که پليس عراق آماده است تا دو ماه ديگر مسئوليتهاي امنيتي را از عساکر برتانوي تسليم شود.

آقاي مالکي گفت عساکر باقي مانده برتانوي بيشتر در زمينۀ تربيه و تمرين دهي عساکر عراقي کار خواهند کرد و کمتر وظايف محاربوي خواهند داشت.

آقاي براون بعد تر از عساکر کشورش در بصره بازديد کرد. با تسليمي امنيت در بصره، برتانيه انتقال قدرت تمام چهار ولايت جنوبي عراق را که متعاقب تهاجم سال ۲۰۰۳ تحت رهبر ايالات متحده به عراق مسئوليت آن را بعهده گرفته بود، تکميل ميکند.

اين اولين بازديد آقاي بروان از عراق از زمان احراز قدرت بحيث صدْراعظم برتانيه و قبل از خطابه هفتۀ آينده اش در پارلمان برتانيه است.

XS
SM
MD
LG