لینک های دسترسی

Breaking News

جاپان موضوع خاتمه بخشيدن بماموريت بحريۀ آن کشور را با رابطه به افغانستان تحت غور قرار داده است


حزب حاکمۀ جاپان بعنوان مصالحه بمنظور تمديد پشتيباني از جنگ تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان، پيشنهاد نموده که نقش ماموريت فراهم کردن مواد سوخت در بحر هند را کاهش دهد.

مساهيکو کومورا، وزير خارجۀ جاپان امروز گفت که پيشنهاد حزب لبرال ديموکرات بماموريت فراهم کردن مواد سوخت بکشتي هاي جنگي که بجنگ زميني در افغانستان کمک ميکند، خاتمه ميبخشد.

قواي بحري جاپان از سال ۲۰۰۱ باينطرف براي اين ماموريت مواد سوخت فراهم کرده است.

بموجب مسودۀ اين لايحه که بروز جمعه بحزب مخالف حکومت ارائه شد، قواي دفاع خودي بحريه بفراهم کردن مواد سوخت و آب به آن کشتي هاي جنگي محدود خواهد شد که در بحر هند گزمه ميکنند.

منظور ازين پيشنهاد کسب پشتيباني اعضاي حزب مخالف در پارلمان است که ميگويند جنگ تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان از ملل متحد اجازه نگرفته است.

منتقدين همچنان ميگويند دخالت جاپان از قانون اساسي صلح جوي جاپان تخطي ميکند. قانوني که باين ماموريت صلاحيت ميدهد بتاريخ اول نومبر منقضي ميگردد

XS
SM
MD
LG