لینک های دسترسی

Breaking News

عراق ۱۳۶ مليون دالر را براي خانواده هايي تقاضا نموده که در گلوله باري افراد کمپني بلک واتر کشته شدند


حکومت عراق از کمپني امريکايي بلک واتر يو، اس ،آ، پرداخت ۱۳۶ مليون دالر را براي آن خانواده هاي عراقي تقاضا ميدارد که در گلوله باريهاي اخير افراد آن کمپني کشته شده اند.

اين تقاضا در يک گزارش تحقيقات حکومتي عراق در مورد واقعۀ ۱۶ سپتمبر در يک ميدان در غرب بغداد شامل شده است.

گزارش الزام مياوردکه محافظين امنيتي کمپني بلک واتر ۱۷ عراقي را قصداً کشته اند.

آژانس اسوشيتدپرس گزارش ميدهدکه اين گزارش همچنان از حکومت ايالات متحده تقاضا ميدارد که ارتباطاتش را با کمپني بلک واتر تا شش ماه قطع کند.

محافظين آن کمپني، هنگام گلوله باري مامورين وزارت خارجۀ امريکا را همراهي ميکردند.

بلک واتر مي گويد، محافظين در مقابل يک حمله بر کاروان دپلوماتيک ايالات متحده که آنها از آن محافظت ميکردند قانوناً واکنش نشان داده اند.

XS
SM
MD
LG