لینک های دسترسی

Breaking News

شوکت عزيز : انتخابات پارلماني در پاکستان  'در اوايل ماه جنوري' صورت خواهد گرفت


صدر اعظم پاکستان اعلام نمود که انتخابات پارلماني در آن کشور در اوايل ماه جنوري صورت خواهدگرفت.

آقاي شوکت عزيز گفت يک حکومت سرپرست براي تنظيم آن انتخابات اعلام خواهد شد.

در هفته قبل پارلمان پاکستان که دوره کار آن بزودي تمام ميگردد به آقاي مشرف رئيس جمهور پاکستان براي ماندگار شدن براي پنج سال ديگر بحيث رئيس جمهور راي داد اما راي آن جنجال برانگيز بود.

اکثريت مخالفين آقاي مشرف براي تبارز احتجاج شان از دادن راي به او ابا ورزيدند يا قبلاً کرسي هاي نمايدگي شان استعفي دادند.

محکمه عالي پاکستان گفته است نتيجه آراي انتخاباتي در پارلمان ملي و شوراي هاي ولايتي تا فرصتيکه به دعا وي عليه قابليت آقاي مشرف براي مبارزه انتحاباتي رسيدگي نکرده است اعلام نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG