لینک های دسترسی

Breaking News

هيات متخصصين ذروي ايالات متحده جهت انجام مذاکرات موضوع ذروي وارد کورياي شمالي شده است


يک هيات متخصصين ذروي ا يالات متحده جهت انجام مذاکرات غير فعال ساختن تاسيسات ذروي عمده وارد کورياي شمالي شده است.

آژانس رسمي سين هواي چين، که يکي از چند آژانس خبر رساني محدود است که اجازه دارند در پنومپن نمايندگي داشته باشند، گفت اين هيات امريکائي در پروازي از پيکنگ ، ظهر امروز پنجشنبه به وقت کوريا وارد پيونگ يانگ شد.

رهبري اين هيات متخصصن را «سينگ کيم» آمر دفتر کورياي شمالي در وزارت خارجه امريکا بدوش دارد.

کيم قبل ز عزيمت به جانب پيونگ يانگ به خبرنگاران گفت هيات همراهش به انتظار اين بازديد بسيار مثمر به کورياي شمالي است.

او گفت هيات مخصصين ذروي امريکا تصميم دارد براي يک يا دو هفته جهت تکميل مذاکرات بر چگونگي غير فعال ساختن کامل تاسيسات ذروي کوريا شمالي و پهناي آن مساعي در کورياي شمالي باقي خواهدماند.

رئيس هيات اعزامي امريکا به کورياي شمالي اظهار نمود که مرحله اول عمليه غير فعال ساختن سه عدد از تاسيسات کورياي شمالي در مجتمع عمده ذروي آن در «يانگ بيونگ» تا پايان سال جاري است.

XS
SM
MD
LG