لینک های دسترسی

Breaking News

'وزارت خارجه  امريکا از افشاي اطلاعات در باره فساد اداري در داخل حکومت نوري المالکي، صدراعظم عراق، جلو گيري ميکند'


بعضي اعضاي کانگرس امريکا وزارت خارجه را متهم ميسازد که از افشاي اطلاعات در باره فساد اداري در داخل حکومت نوري المالکي، صدراعظم عراق، جلو گيري ميکند.

هنري وکسمن، رئيس کميته نظارت و اصلاحات حکومت در مجلس نمايندگان و سه روساي ديگر کميته روز جمعه مکتوبي به کاندا ليزه رايس، وزير خارجه، ارسال کردند.

انها ميگويند فساد اداري شورش را دامن ميزند و عساکر امريکا را به مخاطره مي اندازد.

اعضاي کانگرس همچنان ميگويند که وزارت خارجه به مامورين هدايت داده است که در باره وسعت فساد اداري به تفصيل تبصره نکنند.

تام کسي، نطاق وزارت خارجه گفت، به مامورين هدايت داده نشده که از فشاي اطلاعات خوداري ورزند و بعضي سوال هاي صرف بصورت محرمانه جواب داده ميشود.

XS
SM
MD
LG