لینک های دسترسی

Breaking News

فرستاده ملل متحد: به رهبران کشور برما باید مشوق هاي عرضه گردد


فرستاده ملل متحد به برما آقاي ابراهيم گمباري ميگويد در بدل در پيش گيري اصلاحات ديموکراتيک در برما بايد به رهبران آن کشور مشوق هائي را عرضه کرد.

آقاي ابراهيم جمباري که امروز پنجشنبه در جاگارتا صحبت مي کرد پيپشنهاد کرد که جامعه بين المللي به رهبران برما انگيزه و مشوق هائي را پيشنهاد کند تا آنها بدانند که جهان در پي جزا دادن به رهبران نظامي آن کشور نيست.

آقاي گمباري به سلسله مسافرت به چند کشور آسيائي به هدف تزئيد فشار بر حکومت برما بدنبال سرکوب نمودن احتجاجات طرفداران ديموکراسي به ذريعه آن در ماه قبل، امروز وارد جاگارتا شده است.

و اداره پروگرام غذائي جهان بطور مستقل امروز اظهار نمود که برغم ظرفيت زراعتي عظيم برما ، ميليون ها تن برمائي در گرسنگي بسر ميبرند.

توني بانبري آمر منطقوي اداره پروگرام غذائي جهان گفت مامورين آن موسسه جهاني تخمين ميکنند که ۵ ميليون تن که معادل به ده در صد نفوس برما مي گردد در لبه قحطي و گرسنگي کامل قرار دارند.

او ميگويد مساعي در برما نسبت فقدان پول و مشي هاي سرکوب کننده حکومت که حمل و انتقال مواد غذائي و مردم را محدود ميسازد ، دچار سکتگي و بندش شده است.

XS
SM
MD
LG