لینک های دسترسی

قواي ايالات متحده در شهر صدر بغداد با تندروان داخل جنگ است


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر در جريان جنگ با تندروان در شهر صدر بغداد، ۴۹ تندرو را کشته اند.

يک بيانيۀ قواي نظامي ايالات متحده حاکيست که عساکر امروز در جستجوي يک شورشي که در اختطاف هايي که توسط ايران تمويل ميشد، دست داشت، بر سنگر مستحکم تندروان شيعه حمله نمودند.

بيانيه مشعر است که عساکر زميني در قبال حملات شورشيان توسط ماشيندار و راکت اندازهاي خفيف، خواستار حملات هوائي شدند.

بيانيه حاکيست که وقتي عساکر منطقه را ترک ميکردند، تندروان يک بم کنار جاده را درانجا منفجر ساختند.

شاهدان عيني ميگويند در جريان جنگ دو کودک کشته شدند. قواي نظامي ايالات متحده ميگويد در جريان حمله مجرمين را کشته است.

صاحب منصبان گفتند از مرگ اهالي در جريان عمليات واقف نيستند. در شمال عراق، منابع کليسا ميگويند دو کشيش کاتوليک که يک هفته قبل در موصل اختطاف گرديده بودند، آزاد شده اند.

XS
SM
MD
LG