لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر اسرائيلي سه فلسطيني را در تصادمات غزه کشتند


قواي اسرائيلي، سه فلسطيني را درجريان عملياتي کشته اند که تندرواني را هدف قرار ميداد که بجانب اسرائيل راکت شليک ميکنند.

عساکر اسرائيلي يک مرد مسلح حماس را در اوائل صبح امروز دوشنبه در جنوب غزه بضرب گلوله بقتل رسانيدند.

عساکر اسرائيلي که توسط طيارات حمايت ميشدند، همچنان دو فلسطيني ديگر را در نزديکي شهر بيت الهنون در شمال غزه به شمول يک تن از جنگجويان حماس را کشتند. چندين فلسطيني زخمي نيز گرديدند.

اسرائيل ارسال مواد سوخت را به غزه بروز يکشنبه کاهش داد و در نظر دارد که جريان برق را نيز در روز هاي آئيده قطع کند.

مامورين اسرائيل ميگويند که اين اقدامات براي آوردن فشار بر حکمروايان حماس است تا حملات راکت را متوقف سازند.

کمشنر روابط خارجي اتحاديه اروپا که از بيت المقدس بازديد ميکند امروز گفت وي «پريشاني» اسرائيل را از شليک راکت ها ، درک ميکند.

بنيتا فيريرو والدنر ميگويد اما عکس العمل آن نبايد «جزاي دسته جمعي» فلسطينيان در غزه باشد.

XS
SM
MD
LG