لینک های دسترسی

Breaking News

بانک جهانی: پيشرفت در افغانستان معروض به خطر است


یک مامور ارشد بانک جهاني ميگويد پيشرفت در افغانستان بنابر موجوديت خشونت، فساد اداري و يک تجارت و خريد و فروش مواد مخدر غير قانوي معروض به خطرشده است.

گرايم وييلر، مدير عامل بانک جهاني ميگويد از پيشرفت هائيکه افغانستان تحت شرايط دشوار نموده است، که او بخصوص از مساعي موفقيت آميز در راه مبارزه عليه وفيات خردسالان و ثبت نام دختران در مکاتب نام برد، متأثر شده است.

اما او ميگويد بيم دارد که افزايش بي امنيتی، رشوه ستاني و باز هم محصولات بي سابقه امساله زرع ترياک، پيشرفت مزيد در افغانستان را معروض به خطر ساخته است.

گرايم وييلر، مدير عامل بانک جهاني از حکومت افغانستان در بهبود شفافيت و حساب دهی ستايش کرد و گفت يک بررسي سيستم مالي آن کشور مثبت بوده است.

وييلر همچنان هشدار داد که رسيدگي به فقر گسترده و اعمار مجدد کشوري که در دو دهه جنگ کاملاً تخريب شده است، مستلزم تعهد قوی افغانستان و کمک دهندگان به آن کشور براي ساليان طولاني است.

XS
SM
MD
LG