لینک های دسترسی

رایس: امریکا از وضع حالت اضطراری در پاکستان حمایت نمیکند


کاندليزا رايس وزير خارجۀ ايالات متحده وضع و نظامي توسط جنرال پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان را تنقيد نمود.

قراريکه جم تيپل خبرنگار صداي امريکا از بيت المقدس گذارش ميدهد خانم رايس ميگويد او با جنرال مشرف صحبت نکرده اما اوضاع را از نزديک تعقيب مينمايد.

کاندليزا رايس وزير خارجۀ ايالات متحده که مصروف يک سفر ديپلوماتيک دو روزه به شرق ميانه است در اظهارات مختصرش به خبرنگاران گفت ماموريت بش از اعلان حالت اضطراري جنرال مشرف در پاکستان پشتيباني نمي نمايد.

او میگوید: "من محض ميخواهم خاطر نشان سازم که مسلماً ايالات متحده از آن پشتيباني نمينمايد و اين مسئله را امریکا قبلا به رهبريت پاکستان اطلاع داده است."

وزير خارجه رايس گفت جنرال مشرف که قبلاً وعده داده بود از رهبريت قواي نظامي کناره گيري خواهد کرد و رئيس جمهور ملکي خواهد شد، بايد پاکستان را هرچه زود تر به رهبريت قانوني بر گرداند.

او میگوید: "من فکر ميکنم آنچه مورد بحث است آنست که اين به نفع پاکستان و به نفع مردم پاکستان خواهد بود که وضع قانوني هرچه زود تر به آن کشور بر گردد. و وعدۀ قطعي داده شود که انتخابات پارلماني جديد برگذار گردد و همۀ احزاب درين حالت واضحاً مشکل از خويشتن داري کار بگيرند."

گفته هاي وزير خارجه رايس گفته هاي رهبران ديگر جهان را منعکس ميساخت.

در بيانيه ايکه از طرف وزير خارجۀ برطانيه نشر گرديد گفته است آيندۀ پاکستان منوط به قابليت استعمال قواي ديموکراسي و حاکميت قانون جهت رسيدن به هدف استقرار ثبات، انکشاف و مبارزه عليه دهشت افگنيست.

۵۳عضو کشورهاي مشترک المنافع که متشکل از برتانيه و مستعمرات سابق آنست تصميم جنرال مشرف را قدمي در مسير غلط خواند.

XS
SM
MD
LG