لینک های دسترسی

Breaking News

منطقۀ کرد نشين عراق هفت موافقۀ جديد نفت را اعلام کرد


حکومت منطقوي کردها در عراق هفت توافق جديد نفت را با شرکت هاي خارجي امضا کرده است.

حکومت منطقوي کردها گفت همۀ عوايد فعاليت هاي نفتي منطقۀ کرد نشين بطور نسبي به همۀ نقاط ديگر تحت حکمروائي عراق تقسيم خواهد شد.

حکومت منطقۀ کردها در شمال عراق قوانين خود را با رابطه بصنعت نفت تصويب کرده، در حاليکه پارلمان ملي عراق هنوز قوانين هايدرو کاربن که اين صنعت را در سراسر عراق کنترول خواهد کرد، کار مينمايد.

حسين الشهرستاني، وزير نفت عراق يک توافق قبلي را بين حکومت منطقوي کردها و شرکت نفت موسوم به Hunt Oil، مغاير قانون خوانده بود.

XS
SM
MD
LG