لینک های دسترسی

Breaking News

لایحه مجلس سفلی پارلمان جاپان در رابطه با حمایت از ماموريت قوای ائتلاف در افغانستان


مجلس سفلي پارلمان جاپان لايحه را جهت از سر گيری کمک و حمايت آن کشور از ماموريت قواي ائتلاف برهبری ايالات متحده در افغانستان تصويب نمود، و با اين عمل راه را برای درگيری سياسی با مجلس عليای پارلمان جاپان که در آن حزب مخالف حکومت با اين ماموريت تسلط دارد، باز ساخت.

حزب مخالف عمده ديموکراتيک جاپان تعهد سپرده که سد راه تصويب لايحه مرتبه در مجلس عليا خواهد شد که بدين صورت دورنمای از سرگيری کمک جاپان در امر تهيه مواد سوخت به کشتی ها در اقيانوس هند همچنان غير مطمئن باقی مانده است.

تصويب لايحه مرتبه در مجلس براي تهيه سوخت به کشتی هاي گشت و گزمه در اقيانوس هند چه براي پی گيری قاچاق بران مواد مخدر و اسلحه و ساير گروه هاي منظنون بدهشت افگنی چند روز قبل از مسافرت مجوزه «آقای فکودا از ايالات متحده و مذاکرات اش با رجال ايالات متحده در واشنگتن صورت گرفته است.

گفته میشود در مذاکرات «فاکودا» در واشنگتن و ملاقات اش در قصر سفيد با رئيس جمهور بش بروز جمعه، موضوع حمايت جاپان از ماموريت ايالات متحده در افغانستان محتملاً در محور موضوعات مورد بحث آنها قرار خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG