لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور صوماليه شخص کانديد برای صدارت را اعلام کرد


رئيس جمهور صوماليه صدراعظم جديدي را براي حکومت انتقالي مورد مناقشه نامزد کرد. عبدالله يوسف، رئيس جمهور امروز در شهر جنوب غربي بايدوا، که پارلمان دران واقع است، نور حسن حسين را نامزد کرد.

آقاي حسين که همچنان به نور عدي مشهور است در گذشته بحيث منشي عمومي جمعيت هلال احمر و همچنان در عهد رياست جمهوري محمد سياد باري، مامور پوليس خدمت کرده است.

اظهار عقيده ميشود که اين نامزد صدارت در حدود ۷۰ سال عمر دارد و عضو قبيلۀ هويه، بزرگترين و قدرتمند ترين قبيلۀ صوماليه است.

آقاي حسين امروز طي بيانيه اي گفت امنيت ملي در صدر اولويت هاي او قرار خواهد داشت. او همچنان گفت به ميثاق ملي صوماليه احترام خواهد نمود.

قبل ازانکه آقاي حسين بکار خود آغاز نمايد، پارلمان بايد تقررش را تصويب کند.

اگر تقرر وي منظور گردد، او جانشين علي محمد گدي ميشود که ماۀ گذشته در قبال يک مبارزۀ ديرينه بر سر قدرت با رئيس جمهور استعفي داد.

XS
SM
MD
LG