لینک های دسترسی

هلاکت کارگران ملکی در شرق افغانستان


مقامات افغاني ميگويند از اثر يک حملۀ هوائي قواي ناتو در شرق افغانستان حد اقل 14 کارگر ساختماني ملکي بقتل رسيده اند.

تميم نورستاني، والي نورستان ميگويد وقتي اين حمله در اوائل هفته بوقوع پيوست، کارگران در خيمه هاي شان استراحت بودند.

جنرال کارلوس برانکو مربوط قواي ناتو گفت اتحاديه عليۀ طالباني که در منطقه سنگر گرفته بودند حملۀ هوائي نموده بود و علاوه کرد که تحقيقات در زمينه جريان دارد.

ناتو و ساير عساکر خارجي در افغانستان در سال جاري بخاطر حملات هوائي که هدف آن تندروان بود ولي در نتيجۀ آن مردم ملکي کشته شدند، مورد انتقادات شديد قرارگرفتند.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان عساکر ايالات متحده و ناتو را بخاطر اين تلفات تقبيح نموده تغير در طرزالعمل عمليات نظامي را تقاضا کرده است.

تجديد شورش طالبان سال جاري را مهلک ترين سال از ۲۰۰۱ باينطرف ساخته که قواي تحت رهبري ايالات متحده طالبان را برانداخت.

XS
SM
MD
LG