لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار بم در لبنان يک صاحب منصب ارشد اردو را بقتل رسانيد


انفجار بمي که در يک موتر تعبيه شده بود، يک صاحب منصب ارشد اردوي لبنان را در يک شهرک مسيحي نشين در حومۀ بيروت بقتل رسانيد.

يک بيانيۀ قواي نظامي حاکيست که جنرال فرانسوا الحاج، رئيس اوپراسيون قواي نظامي صبح امروز در انفجار بعبده کشته شد. بيش از ده تن ديگر درين انفجار مجروح گرديدند.

مقامات گفتند که انفجار بم چندين موتر را به آتش کشيده و همچنان چندين عمارت را در ان نزديکي ها خساره مند ساخت. هيچ گروهي در مورد قتل جنرال حاج ادعاي مسؤليت نکرده است.

اين قتل به تعقيب قتل هشت شخصيت برازندۀ ديگر مخالف سوريه طي دو سال گذشته در لبنان بوقوع پيوست.

سوريه دست داشتن درين حملات را تکذيب نموده است. قصر سفيد امروز قتل جنرال حاج را محکوم کرد.

يک سخنگو گفت اين وقت نازکي است زيرا لبنان در صدد حفظ حکومتي است که بطور ديموکراتيک انتخاب شده و ميخواهد رئيس جمهور جديدي را انتخاب نمايد.

جنرال حاج در عمليات سال جاري عليۀ تندروان در يک کمپ پناهندگان فلسطيني که از القاعده الهام گرفته بودند، نقش رهبري را بعهده داشت.

او منحيث يک جانشين احتمالي جنرال ميشل سليمان قوماندان اردو، پنداشته ميشد. جنرال سليمان قرار است بحيث رئيس جمهور کشور انتخاب گردد.

XS
SM
MD
LG