لینک های دسترسی

Breaking News

'ارزش جهانی مواد خوارکه وارداتی امسال به بالاترین سطح بلند رفته است'


سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد می گوید ارزش جهانی مواد خوارکه وارداتی امسال به بالاترین سطح خود یعنی 745 ملیارد دالر بلند رفته است.

اما دلایل این افزایش چی بوده و چگونه این افزایش مواد خوراکه بر منطقه بحرالکاهل خصوصا کشورهای فقیرتر تاثیر می گذارد.

قیمت محصولات لبنیات بیشتر افزایش یافته است و ظرف 12 ماه تقریبا 65 درصد بلند رفته است.

افزایش محصولات لبنیات به خاطر رشد تقاضای جهانی خصوصا در چین جایی بوده است که مصرف سالانه محصولات شیر آن در گذشته مداوم در حال افزایش بوده است.

قیمت های روغن نباتی و گندم تقریبا 40 درصد بلند رفته است. علاوه بر بلند رفتن تقاضا برای مواد خوراکه، افزایش نفوس نیز با آن همراه بوده است که بیشتر به دلیل قیمت حمل و نقل آن و کمبود ناشی ازمحصولات گندم نامرغوب از سوی کشور های تولید کننده گندم مثل استرالیا میباشد.

سازمان مواد خوراکه و زراعت ملل متحد می گوید دیلل عمده دیگر بلند رفتن تقاضا برای مواد سوختی طبیعی می باشد که از محصولات خوراکی برای تولید تیل سوخت به دست می آید.

XS
SM
MD
LG