لینک های دسترسی

Breaking News

گيتس و وزراي ناتو خواستار کمک براي ماموريت در افغانستان شدند.


مقامات دفاعي ايالات متحده و برتانيه از متحدين ناتو تقاضا کردند تا در قسمت ثبات بخشيدن به افغانستان کمک کنند.

دس برون، وزير دفاع برتانيه که ميزبان روز دوم مذاکرات در ادنبرۀ اسکاتلند است ميگويد پيروزي در افغانستان بيک کوشش هم آهنگ بين المللي متکي ميباشد.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده همراه با وزراي دفاع کشورهاي عضو ناتو بمنظور ترويج يک سند که هدف دقيق ناتو را در افغانستان و دليلي را که چرا کشورها ازين ماموريت پشتيباني نمايند توضيح ميکند، گرد آمده اند.

گيتس و برون، هردو ميگويند براي جنگ با شورش روزافزون طالبان در جنوب افغانستان به عساکر، تعليمات و تجهيزات بيشتر ضرورت است. اما رهبران همچنان ميگويند که قدرت نظامي صرف بخشي از راۀ حل است. آنها ميگويند اقتصاد، حکومت و زيربناي افغانستان بايد تقويه يابد تا بتواند بمردم عادي افغانستان خدمت بهتر بکند. آنها همچنان ميگويند که فساد اداري بر حکومت افغانستان مستولي است.

XS
SM
MD
LG