لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندۀ ايالات متحده از لبنان تقاضا کرد تا رئيس جمهور را انتخاب کند.


يک دپلومات ارشد ايالات متحده از سياستمداران در حال منازعۀ لبنان تقاضا کرد تا باسرع وقت رئيس جمهور جديد را انتخاب کنند.

ديويد ولچ، معين وزارت خارجه براي امور شرق نزديک امروز بعد از ملاقات با نصرالله صفَير، اسقف کليساي مارونايت لبنان اين موضوع را بيان کرد. بصورت عنعنوي رئيس جمهور لبنان از مذهب مسيحي مارونايت ميباشد که يک شاخۀ کاتوليک است.

ولچ گفت ايالات متحده معتقد است که وقت آن فرارسيده که اعضاي پارلمان لبنان وظايف خود را انجام داده و براي انتخاب يک رئيس جمهور جديد راي گيري کنند. او علاوه کرد که لبنان بيک رئيس جمهور جديد نيازمند است تا با چالش هاي آن کشور مقابل گردد.

ولچ متعاقباً با نبيه بري، رئيس پارلمان لبنان ملاقات کرده تقاضاي خود را براي انتخاب يک رئيس جمهور تکرار نموده گفت دليلي براي تاخير بيشتر وجود ندارد. در حاليکه سياستمداران روي چندين موضوع مذاکره ميکنند، بري مجبور شده است راي گيري در پارلمان را جهت انتخاب رئيس جمهور چندين بار بتعويق بياندازد.

قرار است پارلمان بروز دوشنبه براي انتخاب رئيس جمهور راي گيري کند. 2

XS
SM
MD
LG