لینک های دسترسی

Breaking News

جاپان - منازعه در مورد افغانستان


صدر اعظم جاپان و رقيب عمدۀ مخالف او نتوانستند اختلافات شان در ارتباط به ماموريت جاپان در حمايت از قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان، حل نمايند.

ياسو فوکودا صدراعظم جاپان و ايچيرو اوزوا رهبر حزب مخالف روز چهارشنبه براي اولين بار بعد از احراز قدرت فوکودا در ماه سپتمبر روي موضوع در پارلمان بحث نمودند.

آقاي فوکودا از حزب ديموکراتيک اوزوو تقاضا کرد تا از آغاز مجدد ماموريت بحري، بحر هند در فراهم نمودند مواد سوخت براي قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده، طرفداري کند.

حکومت آقاي فوکودا اين ماموريت را در ماه نوامبر بخاطر امتناع مجلس علياي پارلمان تحت رهبري مخالفين، مبني بر تصويب لايحۀ تمديد معياد قانوني قواي بحري، متوقف ساخت.

اوزاوو موقف حزبش را در فراهم نمودن حمايت لوژستيکي براي قواي تحت رهبري ايالات متحده تکرار کرده گفت اين کار تخطي از مقررۀ قانون اساسي جاپان ميباشد.

او همچنان گفت حکومت نتوانست تا دلايل اين تعبيه را واضح سازد. آقاي فودکودا گفت ماموريت بحري يک عمليات بين المللي حفظ صلح است که نفع آن به جامعۀ جهاني ميرسد.

XS
SM
MD
LG