لینک های دسترسی

بش: قبل از ختم دورۀ خدمتش توافق صلح شرق ميانه بميان خواهد آمد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد بعقيدۀ او تا يک سال از حال، که دورۀ خدمتش به پايان ميرسد، توافق صلح بين اسرائيل و فلسطينيان بامضا خواهد رسيد.

آقاي بش که در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان در شهر رام الله در کرانۀ غربي رود اردن صحبت ميکرد، گفت متقاعد شده است که رهبران اسرائيل و فلسطينيان، هردو اهميت همزيستي مسالمت آميز دو دولت ديموکراتيک را در جوار همديگر، درک ميکنند.

آقاي بش همچنان از کدر رهبري فلسطينيان تقاضا کرد تا تندرواني را مهار کنند که کوشش ميکنند مساعي صلح را از مسير آن خارج سازند.

او گفت حماس که اکنون باريکۀ غزه را کنترول ميکند براي فلسطينياني که در آن قلمرو زندگي مينمايند چيزي جزء بدبختي به ارمغان نياورده است.

جورج بش، رئيس جمهور گفت انتظار دارد که اسرائيل و فلسطينيان، هر دو بموجب پلان نقشۀ راۀ صلح، مکلفيت هاي شان را برآورده سازند.

او دور فعلي مذاکرات صلح را منحيث يک فرصت تاريخي براي رسيدن به راۀ حل دو دولتي توصيف کرد.

آقاي عباس در تبصره هاي خود گفت اميدوار است امسال سال ايجاد صلح باشد.

XS
SM
MD
LG