لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات بمنظور خاتمه بخشيدن به نا آرامي ها در کينيا ادامه دارد


ميانجی هاي بين المللی در کينيا بمساعی جهت خاتمه بخشيدن بتلاطم هاي بعد از انتخابات ادامه ميدهند که بيش از ۵۰۰ نفر را هلاک ساخته است.

امروز در نايروبي، ريلا اودينگا، رهبر مخالفين با جان کوفور، رئيس جمهور گانا و رئيس اتحاديۀ افريقائي مذاکره کرد.

چهار رئيس سابق دول افريقائي، همراه با چندين دپلومات، بشمول جنداي فريزر، معين امور افريقائي وزارت خارجۀ ايالات متحده، درين مذاکرات دخيل هستند.

در حاليکه مذاکرات به پيش ميرفت، پوليس بمنظور متفرق ساختن در حدود ۱۰۰ زن احتجاج کننده که مواي کيباکي، رئيس جمهور را بسرقت انتخابات رياست جمهوري ماۀ گذشته متهم ميکردند، از گاز اشک آور کار گرفت.

در عين زمان، امروز يک دسته از متحدين کيباکي طي مراسمي در عقب درهاي بسته بحيث اعضاي کابينه حلف وفاداري ياد کردند.

تعيين اين وزرا بروز سه شنبه خشونت هاي بيشتري را در بخش هايي از کشور سبب شد. هيچ يک از اعضاي کابينه اعضاي حزب جنبش ديموکراتيک نارنجي مربوط آقاي اودينگا نيستند.

XS
SM
MD
LG