لینک های دسترسی

پارلمان جاپان لايحۀ از سر گرفتن ماموريت بحري براي افغانستان را تصويب کرد.


اعضاي پارلمان جاپان لايحۀ جواز ماموريت بحري براي کمک بقواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان را تصويب کردند.

مجلس سفلي پارلمان، که تحت کنترول ياسوو فوکودا، صدراعظم است، اين لايحه را تصويب نمود. اين راي گيري يک اقدام مجلس علياي پارلمان را نفي ميکند که اين ماموريت را رد کرده بود.

واشنگتن فوراً ازين اقدام استقبال کرد و سخنگوي وزارت خارجه علاوه نمود که ايالات متحده از پشتيباني و کمک جاپان در طول سال ها، قدرداني ميکند.

آقاي فوکودا و ايچيرو اوزاوا، رهبر مخالفين حکومت هفتۀ گذشته نتوانستند اختلاف شان را روي اين ماموريت حل و فصل نمايند. حزب اوزاوا ميگويد فراهم نمودن کمک لوژستيکي بقواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان تخطي از قانون اساسي صلح آميز جاپان است.

اما آقاي فوکودا گفت اين ماموريت بحري يک عمليات بين المللي حفظ صلح است که براي منافع جامعۀ جهاني طرح گرديده است.

حکومت آقاي فوکودا در ماۀ نومبر بخاطري باين ماموريت خاتمه بخشيد که مجلس علياي پارلمان که تحت کنترول مخالفين حکومت ميباشد، از تمديد اين ماموريت در اوقيانوس هند امتناع ورزيد.

XS
SM
MD
LG