لینک های دسترسی

Breaking News

نيگروپونتي: تقاضا از چین برای حمایت از تعزيرات بيشتر عليۀ ايران


يک ديپلمات ارشد ايالات متحده ميگويد در هفتۀ جاري از مقامات چين تقاضا خواهد نمود تا از تعزيرات بيشتر ملل متحد، عليۀ ايران، حمايت نمايد. ولي ايران هم احتمالاً براي دفع اين تقاضاي امريکا، نمايندۀ خاص خود را به بيجينگ فرستاد.

(دانيل شرف) از صداي امريکا، گزارش میدهد که تا دو روز ديگر (جان نيگروپونتي) معاون وزارت خارجۀ امريکا، با مقامات چين ملاقات خواهد کرد.

وي بروز پنجشنبه در بيجنگ به خبرنگاران گفت از چين تقاضا خواهد نمود تا از تعزيرات جديد عليۀ ايران، حمايت نمايند. (نيگروپونتي) در اين مسير تنها نخواهد بود و (سعيد جلالي) رئيس هئيت مذاکره کننده گان ايران هم بروز پنجشنبه به بيجينگ مواصلت نمود تا به جانبداري از تهران با مقامات چين مذاکره نمايد.

نيگروپونتي با اذهان از اينکه گزارش استخباراتي اخير امريکا تائيد ميکند که ايران پروگرام طرح سلاح ذروي خود را متوقف نموده است، با آنهم ميگويد امکان دارد تهران دوباره اين پروگرام را از سر گرفته باشد.

در هر صورت، آقاي (نيگروپونتي) ميگويد ايران همچنان به توليد مواد ذروي و راکتهاي که امکان دارد يکروز بحيث سلاح ذروي از استفاده شود، مشغول است.

او میگوید: «بنظر ما، يک فيصله نامۀ اضافي شوراي امنيت، اهميت زياد دارد زيرا ايران از تصويب نامه هاي قبلي اجابت ننموده است. و اين استدلالي خواهد بود که ما در اينجا پيشکش خواهيم نمود.»

با وجود مذاکرات دوامدار با اتحاديۀ اروپا روي پروگرام غني سازي يورانيوم، و دو فيصله نامۀ ملل متحد در تقبيح اين پروگرام و تعزيرات اقتصادي عليۀ ايران، اينکشور از متوقف نمودن پروگرام غني سازي يورانيوم خود داري نموده است.

ايران ميگويد حق دارد تا انرژي ذروي را براي مقاصد صلح آميز توليد نمايد و اصرار دارد که خلاف آنچه کشور هاي غربي ادعا دارند، هيچ طرح و پلاني براي ساختن سلاح ذروي ندارد.

قرار است ديپلمات هاي ارشد از پنج کشور عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد به ضميمۀ کشور آلمان در هفتۀ آينده در برلين با هم ملاقات نموده و در مورد احتمال تعزيرات جديد عليۀ ايران مذاکره نمايند.

ايالات متحده روي تصويب دور سوم تعزيرات جديد و شديدتر عليۀ ايران فشار مي آورد ولي چين و روسيه که هر دو اعضاي دايمي شوراي امنيت هستند، تامل بخرچ ميدهند.

نيگروپونتي غرض اشتراک در جلسات هر شش ماه با مقامات چين که روي مسايل مختلف بين المللي ميباشد، به بيجنگ ميرود.

در جمع موضوعات مورد بحث در اين جلسات، طرح رفراندم ماه مارچ تايوان روي اخذ عضويت سازمان ملل متحد خواهد بود.

چين و ايالات متحده هر دو هشدار داده اند که اين موضوع باعث تنش ها در منطقه خواهد گرديد.

XS
SM
MD
LG