لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان در کشمير تحت کنترول هند 'از خشونت استفاده نخواهند کرد'


يک گزارش مطبوعات محلي کشمير ميرساند که تندروان در کشمير تحت کنترول هند تعهد سپرده اند که براي تطبيق يک مقاطعه با انتخابات دولتی در ماه های بعدی سال جاری مسيحي، از خشونت استفاده نخواهند کرد.

سيد صلاح الدين، رهبر گروه جدايی طلبان شورای متحد جهادی مستقر در پاکستان به آژانس خبری کشميری گفته است که برای فشار آوردن مقاطعه با راي دهی، از تفنگ استفاده نخواهد شد.

در انتخابات گذشته، شورای جهادی بر رای دهندگان، مراکز رای دهي، کارمندان حزبي و کانديدان حمله کرد بود.

XS
SM
MD
LG