لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات پاکستان - مراجعه میلیون ها نفر به صندوق های رای و تهدید خشونت


مراکز راي دهي در پاکستان در حالي بسته شدند که رای دهندگان براي انتخابات يک پارلمان جديد به آن مراکز مراجعه کردند.

اين راي گيري، نمايانگر انتقال پاکستان از حکمروايي نظامي به يک ديموکراسي است.

قريب ۸۱ مليون نفر براي راي دهي و انتخاب يک اسامبله ملي جديد و اسامبله هاي ولايتي، براي انتخابات امروز دوشنبه، ثبت نام کرده اند، اما چنين معلوم مي شود که تهديدات خشونت، اکثر راي دهندگان را در خانه هايشان نگهداشته است.

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان که در راولپندي راي داد، تعهد نمود که عليرغم اينکه چه کسي برنده میشود، با حکومت جديد کار خواهد کرد.

دفتر وي در اين انتخابات رقابت نميکند اما اگر احزاب مخالف اکثريت دو بر سه حصۀ آراء را بدست آوردند، آن وقت اگر خواسته باشند، آراي کافي براي مواخذۀ قانوني مشرف، خواهند داشت.

(حزب مردم پاکستان) مربوط بينظير بهوتو، صدراعظم سابق فقيد پاکستان و (حزب مسلم ليگ) برهبري نواز شريف، صدر اعظم سابق ديگر پاکستان، حزب (مسلم ليگ کيو) طرفدار مشرف را در اين انتخابات به مبارزه طلبيده اند.

نظر پرسي هاي تازه حمايت اندک از حکومت را نشان داده و حزب مردم پاکستان را با آراي بيشتردر حال سبقت نشان ميدهد.

اعضاي حزب مردم ميگويند هرگاه نتايج انتخابات مطابق سروي هاي قبل از راي گيري نباشد،اين خود نشانۀ دست بازي در انتخابات خواهد بود.

XS
SM
MD
LG