لینک های دسترسی

Breaking News

جناح هاي سياسي رقيب کينيا بتوافق جهت خاتمه بخشيدن به بحران نزديک ميشوند


هيئت هاي داخل مذاکرات براي حل و فصل بحران بعد از انتخابات در کينيا که باعث خشونت هاي مهلک گرديده بود، ميگويند بيک توافق نزديک هستند.

مقامات ميگويند حکومت مواي کيباکي، رئيس جمهور و رهبران جنبش ديموکراتيک نارنجي مخالف حکومت در اصول روي يک معاملۀ تقسيم قدرت موافقه نموده اند که يک عهدۀ صدارت را که تقاضاي کليدي مخالفين بود، ايجاد نمايند.

گزارش ها حاکيست که احتمال زياد وجود دارد که ريلا اودينگا بعهدۀ صدارت تعيين گردد. انتظار ميرود دو جانب بروز جمعه مذاکرات را از سر گرفته مسؤليت ها و وظايف عهدۀ جديد را مورد بحث قرار دهن

د. مخالفين در جريان هفته هشدار داده بودند که اگر تا چند روز ديگري توافق بميان نيايد، احتجاجات بزرگ را از سر خواهند گرفت.

کوفي انان، منشي عمومي سابق ملل متحد، که در مذاکرات ميانجي گري ميکند امروز گفت روزنۀ اميد ديده ميشود.

XS
SM
MD
LG