لینک های دسترسی

انفجار مهلک بم کنار جاده در افغانستان هفت نفر را هلاک ساخت.


مقامات افغاني ميگويند از اثر اصابت يک موتر بيک بم کنار جاده در شرق افغانستان هفت نفر کشته شدند.

اين انفجار امروز در ولايت کنر در نزديک سرحد پاکستان رخ داد. مقتولين افراد امنيتي يک شرکت راه سازي بودند.

مقامات نميدانند که چه کسي در عقب اين حمله قرار دارد. تندروان طالب که عليۀ حکومت افغانستان دست بحمله ميزنند، در گذشته مسؤل چنين حملاتي خوانده شده اند. همچنان امروز، يک بم گزار انتحاري در يک کوشش براي حمله در ولايت فراه خود را منفجر ساخت. مقامات ميگويند از تلفات ديگري گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG